Yatzy

Yatzy är ett omtyckt sällskapsspel som spelas med hjälp av fem tärningar. Den spelare som fått högst poäng efter spelets slut vinner.

Casinon.one går igenom vad Yazty är, hur man spelar det och vilka regler som gäller.

Vad är Yatzy?

Yatzy är ett tärningsspel som uppfanns på 1950-talet. Det har fem tärningar och ett protokoll. Varje spelare kastar tärningarna och antalet poäng förs in i protokollet. Den spelare som har mest poäng när alla rundor är slut vinner.

Rättigheterna för att marknadsföra spelet köptes upp 1956 av en spelmakare vid namn Edwin S. Lowe. Det sägs att han köpte rättigheterna från ett kanadensiskt par som uppfunnit spelet och spelade det på sin yacht. Gissningsvis är det därav namnet Yatzy kommer.

Numera är detta spel som populärast i Skandinavien och i Finland.

Yatzy regler

Enkelheten i Yatzy bidrar till dess charm. Spelet består av endast fem tärningar och ett protokoll. Utöver det behövs bara en penna för att fylla i protokollet.

Antalet spelare är obegränsat vilket är en fördel om ni är många i sällskapet. Är ni bara två går det lika bra.

Tre kast per spelare

Varje spelare har rätt till tre tärningskast. Ett grundkast och två så kallade omkast.

Man måste inte utnyttja alla tre kast om man inte vill. Bedömer du att det är mer fördelaktigt att kasta två eller endast ett kast så gör det!

I det första kastet måste du kasta alla fem tärningar men i omkasten får du välja hur många tärningar du ska använda. Du kan spara tärningar från det första kastet och endast kasta övriga tärningar om du vill

Vem börjar? Spelet börjar med att alla slår en tärning en gång. Den som får högst siffra börjar.

Yatzy protokoll och poäng

Varje gång en spelare kastar sina tärningar förs resultatet in i ett speciellt Yatzy-protokoll. Du ser i högerkanten av protokollet hur många poäng det blir.

Själva protokollet är en förtryckt papperslapp som följer med spelet när du köper det.

Protokollet är uppdelat i en övre och en undre del. Samt ett antal kolumner. Varje spelare har en varsin kolumn där resultatet skrivs in.

Den övre delen av Yatzyprotokollet handlar om att samla på sig så många siffror av samma sort som möjligt. Varje siffra har en rad:

 • Ettor
 • Tvåor
 • Treor
 • Fyror
 • Femmor
 • Sexor

Högsta poäng för ettor är 1 x 5 tärningar = 5 poäng. Högsta poäng för tvåor är 2 x 5 tärningar = 10 poäng. Högsta poäng för treor är 3 x 5 tärningar = 15 poäng. Och så vidare upp till 6, vilket alltså ger 30 poäng.

Därefter följer en rad som heter ”Summa”. Högsta möjliga summa poäng är 105.

Den undre delen av protokollet börjar med bonus 50 poäng. Det kan du få om du samlat ihop minst tre av samma sort i den övre planhalvan, vilket innebär minst 63 poäng.

Övriga rader i den undre delen av Yatzyprotokollet har följande uppbyggnad:

 • Par: Du måste få två stycken siffror av samma sort.
 • Två par: Samma sak som för par men två gånger om.
 • Triss: Tre tärningar ska visa samma siffra.
 • Fyrtal: Fyra tärningar ska visa samma siffra.
 • Kåk: Består av en tris plus ett par.
 • Liten stege: Här ska du få en sekvens från 1 till och med 5.
 • Stor stege: Sekvens hela vägen från 1 till och med 6.
 • Chans: Ifall du misslyckats med samtliga ovanstående får du kasta en chans. Då skriver du i summan av dina tärningar som du kastar.
 • Yatzy: På den sista raden får du 50 poäng om du får fem tärningar av samma sort. Det spelar ingen roll om det är ettor eller sexor.

Hur många poäng man kan få på varje rad framgår av protokollet.

När ni spelat igenom varje rad är det dags att räkna poäng. Då summerar ni bara varje kolumn för sig. Högst poäng vinner.

Max antal poäng i Yatzy är 374.

I vilken ordning spelar man Yatzy?

Det finns olika sätt att spela Yatzy på. Innan ni sätter igång och spelar måste ni komma överens om vilken ordning ni ska följa.

 • Tvång
 • Halvtvång
 • Fri

Yatzy med tvång

Om ni bestämmer er för att spela rad för rad, uppifrån och ner, kallas spelet för tvång. Då börjar ni med ettor, fortsätter med tvåor, sedan treor och så vidare.

Denna typ av spel blir mer slumpartat jämfört med om spelarna kan hoppa mellan raderna. Resultatet beror mer på tur än på strategi.

Yatzy med halvtvång

Om ni spelar Yatzy med haltvång innebär det att varje spelare kan fylla i den övre delen av protokollet i den ordning hen vill. När alla spelare är klara med den övre halvan av spelplanen går ni tillsammans vidare till andra halvan som då spelas med tvång.

Fri Yatzy eller ”totally free”

Den tredje varianten av Yatzy kallas för fri. Det innebär att varje spelare hela tiden får avgöra vart hen ska fylla i poängen. Att spela fri Yatzy, eller ”totally free” som det också kallas gör att ni minskar slumpens inverkan radikalt. Här blir det mycket viktigare för var och en av spelarna att räkna på olika sannolikheter och kombinationer för att få så höga poäng som möjligt.

Maxi Yatzy – ett nyare spel

Maxi Yatzy är en nyare variant av detta legendariska tärningsspel. Här används 6 tärningar istället för 5. Det innebär att det finns fler villkor som måste uppfyllas.

Maxi Yatzy innebär dessutom ett antal extra regler:

 • Maxi Yatzy-raden (istället för Yatzy) ger 100 poäng istället för 50.
 • Bonus kräver 84 eller 75 poäng istället för 63.
 • Bonusen är på 100 poäng istället för 50 poäng.
 • Du kan spara slag till nästa omgång. Slår du två slag får du ta en bricka. Slår du ett slag kan du ta två. Brickorna kan sedan bytas ut mot extraslag.
 • Utöver de vanliga villkoren finns följande: 3-par, femtal, full straight, hus, torn.